Holandská spoločnosť Vialle je celosvetový technologický líder v oblasti systémov alternatívnych palív a systémov LPG.

Vialle úspešne vyvinul LPG systém priameho vstrekovania, nazývaný LPi.

Táto nová technológia už naďalej nesplyňuje LPG. Namiesto toho vstrekuje LPG do sania v kvapalnom skupenstve. To zabezpečuje zvýšenú presnosť dávkovania vstrekovaného paliva , čoho výsledkom je zvýšený výkon a optimálne spaľovanie.

LPi systém kvapalného LPG môže byť použitý v tak moderných autách s priamym vstrekovaním, spaľovaním chudobnej zmesy ako aj v turbo motoroch. Celá originálna charakteristika motora ostáva kompletne zachovaná.

Pretože LPi systém používa dáta z originálnej riadiacej jednotky motora, charakteristika ostáva totožná, a čo viac, vozidlo je menej škodlivé voči životnému prostrediu.

Počas jazdy si môžete všimnúť že:
- neexistuje žiadny rozpoznateľný rozdiel medzi jazdou na benzín a LPG
- auto nestratilo výkon
- zrýchlenie na LPG je rovnaké ako na benzín
- nie sú potrebné žiadne nadbytočné údržby alebo nastavenia, takže sa môžete aj naďalej držať výrobcom predpísaných servisných intervalov