Inovácia
LPdi je ďalším krokom vo vývoji nášho LPi systému, ktorý vstrekuje LPG v kvapalnej fáze priamo do systému namiesto predchádzjúceho splyňovania ako to poznáme pri väčšine konvenčných riešení. Tak ako LPi aj LPdi udržuje LPG ako kvapalinu počas celého procesu, avšak s LPdi systémom sú sacie ventily obídené, čo ho robí vhodným pre najnovšie motory s priamym vstrekovaním. LPG je privádzané do valcov cez štandardné benzínové vstrekovače. Pre tento systém bolo potrebné vyvinúť zopár nových patentovaných komponentov.

Výhody
LPdi systém má rôzne výhody. Vďaka použitiu priameho vstrekovania nám odpadáva častá výmena filtrov. Taktiež chladiaci okruh automobilu ostáva nenarušený. Použitie priameho vstrekovania plynu prináša zníženie zaťaženia životného prostredia redukciou tvorby CO2 až o 20%. Pravdaže v nových aj jazdených vozidlách je dodržanie normy EURO5 samozrejmosťou.

Technológia
LPdi používa v nádrži integrované membránové čerpadlo dobre známe z LPi. Čerpadlo zvyšuje tlak v systéme a zabezpečuje cirkuláciu paliva. Srdcom systému je patentovaná FSU jednotka, ktorá nám dovoľuje bezprobémové prepínanie paliva medzi benzínom a LPG. Obe palivá sú privádzané k jednotke FSU a požadované palivo sa dodáva originálnemu vysokotlakovému čerpadlu auta, zvyšujúce tlak pred vstrekom na viac ako 100 barov. Systém je unikátny tým, že automobil môže byť používaný čisto iba s LPG, taktisto môže naň aj štartovať. Benzín vtedy slúži iba ako záloha v prípade úplného spotrebovania LPG v nádrži. Vodič môže vybrať palivo, ktoré si praje, pomocou Vialle prepínača. Z fyzikálnych vlastností plynu môže za určitých okolností plyn pod vplyvom zohrievania plynatieť. To spôsobuje dlhšie časy nábehu LPG systému ako sme zvyknutí pri benzínových motoroch. Pre minimalizáciu tohoto faktu sa LPG čerpadlo pre dosiahnutie skoršieho zvýšenia tlaku na niektorých modeloch zapína hneď po otvorení dverí. Tento zvýšený tlak zabezpečuje, že všetok plyn v plynnom skupenstve je znovustlačený na kvapalinu.

Dostupnosť
Keďže zavedeniu do prevádzky predchádza množstvo testov, LPdi je momentálne dostupné len pre motory s priamym vstrekovaním skupiny VW avšak momentálne sa uskutočňujú skúšky aj na iné značky.