Automobilový priemysel je momentálne pod veľkým tlakom znižovania emisií a spotreby paliva. Dobrým príkladom je nahrádzanie motorov nižšími objemami s prítomnosťou turba. LPG je už po viaceré roky zavedené a akceptované na trhu ako plnohodnotné palivo. Hlavne z pohľadu financovania prevádzky automobilu. Pre jeho bezproblémové používanie je potrebné, aby bol vybraný LPG systém kompatibilný s vysokou technologickou úrovňou Vášho vozidla. To všetko je dosiahnuteľné s Vialle kvapalným LPG systémom LPi.

Líder na trhu
Po rokoch vývoja a testovania Vialle poskytuje systém vstrekovania plynu, ktorý zodpovedá výkonom a vysokej kvalite benzínových vstrekovacích systémov. Použitím tejto novej technológie sa už LPG nesplyňuje, ale je vstrekované do sacieho potrubia v kvapalnom skupenstve. Chladiacim efektom splyňovania plynu dochádza k zlepšeniu objemovej bohatosti zmesi a väčšiemu výkonu motora.

Technológia
LPi systém pracuje na veľmi podobnom princípe ako benzínový, kvapalné palivo cirkuluje, a je privádzané k vstrekovačom. Systém má palivovú nádrž s integrovaným membránovým čerpadlom. Čerpadlo zvyšuje tlak v okruhu až na 5 barov kontrolovaným tlakovým regulátorom. Ten kontroluje, upravuje tlak a taktisto obsahuje bezpečnostný elektroventil, ktorý sa otvorí hneď ako ide motor na LPG. Palivo je dodávané vstrekovačom nasmerovaným do sania. Prebytočné palivo sa vracia regulátorom tlaku naspäť do nádrže. Vstrekovače sú ovládané riadiacou jednotkou LPG (LPE). Táto jednotka používa originálne signály z riadiacej jednotky motora a upravuje ich pre vstrekovače plynu. Všetky ostatné originálne signály z riadiacej jednotky motora ostávajú v tomto smere nedotknuté. Z fyzikálnych vlastností plynu može za určitých okolností plyn pod vplyvom zohrievania plynatieť. To spôsobuje dlhšiu dobu nábehu LPG systému ako sme zvyknutí pri benzínových motoroch. Pre minimalizáciu tohoto faktu sa LPG čerpadlo pre dosiahnutie skoršieho zvýšenia tlaku na niektorých modeloch zapína hneď po otvorení dverí. Tento zvýšený tlak zabezpečuje, že všetok plyn v plynnom skupenstve je znovustlačený na kvapalinu.